Kaş Kaldırma

KAŞ KALDIRMA İŞLEMİ NEDİR?

Alın germe veya kaş kaldırma olarak da bilinen kaş kaldırma, kozmetik bir prosedürdür. Yüzün üst kısmının gençleştirilmesi amaçlanır. Kaş kaldırma ameliyatı, kaşları yükselterek alın ve göz arasındaki kırışıklık ve çizgilerin görünümünü azaltır. Prosedür daha uyanık, genç ve tazelenmiş bir görünüm yaratabilir.

Çoğu kaş kaldırma ameliyatı lokal anestezi altında yapılabilse de bazı teknikler genel anestezi gerektirebilir. Kaş kaldırma ameliyatlarının birkaç çeşidi vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Eyebow Lift 01 1
  • Endoskopik kaş kaldırma: Bu minimal invaziv teknik, ince, esnek bir tüpe bağlı küçük bir kamera olan bir endoskop kullanır. Endoskop, saç çizgisi içindeki küçük kesilerden tedavi alanını görselleştirmek için kullanılır. Cerrah, alın dokularını kaldırmak, kaşları yeniden konumlandırmak ve onları yeni, yükseltilmiş konumlarında sabitlemek için özel aletler kullanır.Koronal kaş kaldırma: Diğerlerine göre daha geleneksel bir yaklaşımdır. Saç çizgisi içinde gizlenmiş, kulaktan kulağa kafa derisi boyunca uzun bir kesi içerir. Cerrah alın derisini kaldırır, alttaki kasları sıkılaştırır, fazla deriyi düzeltir ve kaşları yeniden konumlandırır.Saç çizgisi kaş kaldırma: Koronal kaş kaldırmaya benzer şekilde, bu teknik saç çizgisi boyunca bir kesi içerir. Bu yaklaşım alnı yüksek olan hastalarda faydalı olabilir. Alın yüksekliğini azaltmaya ve kaşları kaldırmaya yardımcı olabilir.Temporal veya lateral kaş kaldırma: Bu teknik, kaşların dış kısmını hedefler. Şakakların üzerindeki saç çizgisi içinde yapılan küçük kesileri içerir. Cerrah, daha genç yüz özellikleri oluşturmak için dış kaş bölgesini kaldırır ve yeniden konumlandırır.
Eyebow Lift 02 1

Doğrudan kaş kaldırma: Bu teknik daha az kullanılır ve kaşların hemen üzerinden doğal kırışıklıklar içinde bir kesi içerir. Cerrah, kaş pozisyonunu yükseltmek için az miktarda deri ve doku çıkarır.

Teknik seçimi hastanın amaçlarına, yüz anatomisine ve cerrahın tercihlerine bağlıdır. Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, kaş kaldırmanın da potansiyel riskleri ve komplikasyonları vardır. Yetenekli ve deneyimli bir cerrah, bu endişeleri en aza indirmek ve en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olmak için özenle çalışacaktır.

Kaş kaldırma ameliyatından sonra, hastaların kesi yeri çevresinde şişlik ve morarma yaşaması yaygın bir durumdur. Bu yan etkiler tipik olarak alın, kaşlar ve göz bölgesi çevresinde görülür.

Kaş kaldırma işleminin iyileşme süresi kişiye ve kullanılan cerrahi tekniğe göre değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, hastalar 7-14 gün içinde işe dönmeyi ve normal günlük aktivitelerine devam etmeyi bekleyebilirler. Bununla birlikte, optimal iyileşmeyi sağlamak için cerrahınızın ameliyat sonrası bakım yönergelerine ve tavsiyelerine uymak çok önemlidir.

Eyebow Lift 03 1

Kaş kaldırma için ideal adaylar, alın ve kaş bölgesindeki yaşlanmayı veya sarkmayı gidermek isteyenlerdir. Bu prosedür kırışıklıkların, kalın kaşların ve sarkık göz kapaklarının görünümünü iyileştirebilir. Aşağıdaki faktörler, bir kişiyi kaş kaldırma için iyi bir aday yapabilir:

İyi genel sağlık: Adaylar iyi fiziksel durumda olmalıdır. Komplikasyon olasılığını artırabilecek veya iyileşmeyi engelleyebilecek herhangi bir tıbbi sorundan arınmış olmalıdırlar. Hastanın güvenliğini garanti altına almak için genellikle ameliyattan önce kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılır.

Sigara içmeyen: Sigara içmek komplikasyon riskini önemli ölçüde artırabilir ve iyileşme sürecini bozabilir. Cerrahlar tipik olarak, bu riskleri en aza indirmek için hastaların ameliyattan birkaç hafta önce ve sonra sigarayı bırakmalarını önerir.

Gerçekçi beklentiler: Adaylar, bir kaş kaldırma işleminin neleri başarabileceğini açıkça anlamalı ve sonuçla ilgili gerçekçi beklentileri sürdürmelidir. İşlem üst yüzü önemli ölçüde gençleştirebilirken, yaşlanmayı durduramaz veya tamamen yeni bir görünüm yaratamaz.

Eyebow Lift 04 1

Yaşlanma veya sarkma belirtileri: İdeal adaylar, kaşlarda sarkma, alında yatay kırışıklıklar veya kaşların arasında dikey kaş çatma çizgileri yaşayan kişilerdir. Kaş kaldırma, bu endişeleri gidermeye ve daha uyanık ve genç bir görünüm yaratmaya yardımcı olabilir.

Duygusal istikrar: Estetik ameliyat olmak duygusal bir deneyim olabilir. Adayların duygusal olarak dengeli olmaları ve prosedür ve iyileşme sürecinin fiziksel ve psikolojik yönlerine hazırlıklı olmaları gerekir.

Uygun bir aday olup olmadığınızı belirlemek için kurul onaylı bir plastik cerraha danışmanız çok önemlidir. Cerrah tıbbi geçmişinizi değerlendirecek ve hedeflerinizi tartışacaktır. Tüm bunlardan sonra, cerrah size özel ihtiyaçlarınıza ve durumunuza en uygun yaklaşımı önerecektir.

Eyebow Lift 11
Eyebow Lift 10
Eyebow Lift 09

 

BLOG & HABERLER

BLOG

Hepsi arrow-right-02-round-1

HABERLER

Hepsi arrow-right-02-round-1