Lazer Göz Ameliyatı

LAZER GÖZ AMELİYATI NEDİR?

Lazer göz ameliyatı, görüşü düzelten bir grup prosedürü ifade eder. Korneayı yeniden şekillendirmek ve kırma kusurlarını düzeltmek için lazer teknolojisini kullanırlar. Aşağıdakiler gibi durumları iyileştirebilirler;

 • Görme kaybı
 • Miyopi (uzağı görememe)
 • Hipermetrop (yakını görememe)
 • Astigmatizm

Lazer göz ameliyatı, göz damlası, gözlük veya kontakt lens ihtiyacını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı ve görüşünüzü iyileştirmeyi amaçlar.

Laser Eye Surgery 01

LAZER GÖZ AMELİYATI ÇEŞİTLERİ

En yaygın göz ameliyatı çeşitleri aşağıdakiler gibidir: 

 • LASIK (Situ Keratomileusis’te Lazer Destekli):

LASIK göz ameliyatı en iyi bilinen ve yaygın olarak uygulanan lazer göz ameliyatıdır. Ameliyat, ince bir kornea kanadı oluşturmayı, kaldırmayı ve ardından korneayı yeniden şekillendirmek için bir excimer lazer kullanmayı içerir. Flep daha sonra altta yatan kornea dokusuna doğal olarak yapışarak yeniden konumlandırılır.

 • PRK (Fotorefraktif Keratektomi):

PRK, LASIK’ten önce gelen daha eski bir prosedürdür. Korneal flep oluşturmak yerine korneanın dış tabakası (epitel) çıkarılır. Daha sonra altta yatan kornea dokusunu yeniden şekillendirmek için bir excimer lazer kullanılır.

Epitel zamanla, tipik olarak bir hafta içinde yenilenir. PRK, LASIK’e göre daha uzun bir iyileşme süresine sahiptir. Bununla birlikte, ince korneaları veya diğer özel durumları olan hastalar için uygun olabilir.

 • LASEK (Lazer Yardımlı Subepitelyal Keratektomi):

LASEK, LASIK ve PRK’nın birleşimidir. Bu prosedürde, epitel kısmen bir alkol solüsyonu kullanılarak kaldırılır ve ince bir flep oluşturulur. Ardından, altta yatan kornea dokusunu yeniden şekillendirmek için bir excimer lazer kullanılır.

Daha sonra epitel flep yeniden konumlandırılır ve iyileşmeye yardımcı olmak için bir bandaj kontakt lens uygulanır. Korneası ince olan veya LASIK için uygun olmayan hastalara LASEK önerilebilir.

 • SMILE (Küçük Kesik Lentikül Çıkarma):

SMILE daha yeni bir refraktif cerrahi tekniğidir. Kornea içinde küçük, lens şeklinde bir doku parçası oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Lentikül adı verilen bu doku daha sonra korneayı yeniden şekillendiren ve kırma kusurunu düzelten küçük bir kesiden çıkarılır.

SMILE, korneal flep oluşturulmasını gerektirmediği için LASIK’ten daha az invazivdir. Esas olarak miyopi ve astigmatizmi tedavi etmek için kullanılır.

Her lazer göz ameliyatı prosedürünün kendine özgü avantajları, iyileşme süreleri ve belirli kırma kusurları veya kornea koşulları için uygunluğu vardır. Deneyimli bir göz doktoruna veya göz cerrahına danışmak çok önemlidir. Böylece bireysel ihtiyaçlarınız ve arzu ettiğiniz sonuçlar için en uygun lazer göz ameliyatı tekniğini belirlerler.

LAZER GÖZ AMELİYATI KİMLERE UYGUNDUR?

Lazer göz ameliyatına uygunluk, kişinin görüşü, göz sağlığı ve genel sağlığı ile ilgili çeşitli faktörlere bağlıdır. Spesifik gereksinimler, lazer göz ameliyatının türüne (örn. LASIK, PRK, LASEK veya SMILE) bağlı olarak değişebilir. Ancak, iyi adaylar için genel kriterler şunları içerir:

 • Yaş şartı:

Adaylar en az 18 yaşında olmalıdır. İdeal olarak, görme yetisinin kararlı hale geldiğinden emin olmak için hastanın 21 yaşında veya daha büyük olması gerekir.

 • Stabil görüş:

Bir hastanın reçetesi ameliyattan en az bir yıl önce değişmeden kalmalıdır. Bunun nedeni, görmedeki değişikliklerin prosedürün başarısını etkileyebilmesidir.

Adayların görsel sağlıkları iyi olmalıdır. Bu, sağlıklı gözleri ve glokom, katarakt, şiddetli kuru göz sendromu veya kornea hastalıkları gibi durumlardan ari olmayı içerir. Bu koşullar ameliyatın sonuçlarını tehlikeye atabilir.

 • Genel sağlık:

İyi bir genel sağlığın korunması çok önemlidir. Otoimmün hastalıklar, diyabet veya immün yetmezlik bozuklukları gibi belirli tıbbi durumlar iyileşme sürecini engelleyebilir.

 • Beklentiler:

Adaylar, lazer göz ameliyatıyla bağlantılı potansiyel sonuçları, yan etkileri ve riskleri iyice anlamalıdır. Sonuçlarla ilgili makul beklentileri olmalıdır.

Yetenekli bir göz doktoruna veya göz cerrahına danışmak hayati önem taşır. Konsültasyonda cerrah, lazer göz ameliyatı için uygun aday olup olmadığınızı belirler. Prosedüre uygunluğunuzu belirlemek için gözlerinizi ve tıbbi geçmişinizi titizlikle değerlendireceklerdir.

Laser Eye Surgery 04
Laser Eye Surgery 03
Laser Eye Surgery 02

 

BLOG & HABERLER

BLOG

Hepsi Blog and News

HABERLER

Hepsi Blog and News