2012 yılında İstanbul’da yolculuğuna başlayarak mükemmeliyeti hedefleyen Turkeyana Kliniği, tıp alanındaki en tanınmış kuruluşlar tarafından yerel ve uluslararası olarak sertifikalandırılmıştır.

Bilgileriniz, Sağlığınız, Haklarınız bizim sorumluluğumuzdadır.

Turkeyana Kliniği’nde felsefemiz ‘Müşteri her zaman önceliktir.’ Aldığımız her karar, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımız, koruduğumuz ve kullandığımız da dahil olmak üzere bu temel ilkeye dayanır. Bizimle güvenle kaydolmanızı ve kişisel gizliliğinizle ilgili bilgilenmenizi ve güçlenmenizi istiyoruz.

Emin olun

Bilginiz veya onayınız olmadan sizden kişisel bilgi toplamayacağız.

Kişisel bilgilerinizi, bu gizlilik politikasında belirtilenler dışında, üçüncü bir tarafa bilerek ifşa etmeyeceğiz.

Kişisel bilgilerinizi incelemenize ve düzeltmenize izin vereceğiz.

Sağladığınız kişisel bilgilerin güvenliğini korumak için her türlü makul önlemi alacağız.

Sağladığınız herhangi bir kişisel bilginin gizliliğinin ihlal edilmiş olabileceğinden şüphelenirsek sizi bilgilendireceğiz.

Gizlilik ve gizlilik konusundaki endişeleriniz bizim için önceliklidir; bu nedenle, güvende ve kendinizi emin hissetmeniz için bu politikayı en yüksek güvenlik ve gizlilik kriterlerine ulaşmak amacıyla belirledik.

Bilgilerinizi bize gönderirken, size daha iyi hizmetler sunmanın yanı sıra ücretsiz danışmanlık hizmeti verme ve tekliflerimizle sizi güncel tutma fırsatını yakalarız; bunu yaptığınızda, bize bilgilerinizi emanet etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası, verilerinizi neden topladığımızı ve bununla ne yaptığımızı anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, sizin için olduğu kadar bizim için de önemlidir; umarız bunu dikkatlice okumak için zaman ayırırsınız. Kullandığımız bilgiler konusunda net olmanızı ve gizliliğinizi korumaya da özen göstermenizi istiyoruz.

Gizlilik Politikamız şunları açıklar:

Tarama:

Bu web sitesi kişisel cihazınızdan özel verilerinizi toplamak için oluşturulmamıştır ve tüm bilgileriniz bilginiz ve onayınızla kullanılacaktır.

Veri Analizi:

Web sitemiz dahil herhangi bir web sitesinde gezinirken; ana sunucu, IP adresinizi, tarama tarihinizi ve saatinizi, tarayıcınızı ve sizi Turkeyana’nın web sitesine yönlendiren web sitesinin URL’sini kaydedecektir.

Veri gizliliği:

Kişisel verileriniz her zaman emin ellerde olacak, kullanıcılarımızı adınız, iletişim bilgileriniz ve fotoğraflarınız da dahil olmak üzere herhangi bir verinize yetkisiz erişimden veya yetkisiz değişiklikten korumak için çok çalışıyoruz.

Taleplerinizi İşlememiz için ihtiyacımız olan Veriler:

Herhangi bir kişisel verinize ihtiyaç duyduğumuzda; taleplerinizi işlemek için sizinle iletişime geçmemiz gereken veriler gibi verileri isteyeceğiz ve verilerinizi, istatistikler veya araştırmalar için kullanabileceğimiz, kişisel olarak tanımlanamayan bir grup bilgisi olarak değerlendirilmediği sürece, önceden yazılı onayınız olmadan pazarlama amacıyla asla üçüncü bir tarafa satmayacağımızdan emin olun.

İletişim Bilgileriniz:

Bilgileriniz özel kabul edilecektir. Web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz başvurular, işleri daha iyi hale getirmemize yardımcı olur, hizmetlerimizi nereye yönlendireceğimizi bize söyler. Sağladığınız bilgiler, size ücretsiz danışmanlık sunmak, sorularınızı ve endişelerinizi yanıtlamak, bu web sitesi veya alt sitelerinden herhangi biri tarafından taleplerinizi işleme koymak için kullanılacaktır.

Bilgi Koruması:

Kanunen gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmayız veya başka bir şekilde pazarlamayız.

Gizlilik Politikamız şunları açıklar:

BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bir gerçek kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye hizmet eden her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Aşağıda açıklanan kişisel verilerinizi Turkeyana Clinic Sağlık Turizmi Ltd. Şti (Turkeyana) nezdinde işlenme amaçları, hukuki sebepleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği hakkında sizleri ve bunlara bağlı olarak veya bunlardan bağımsız olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size tanınan haklar olduğunu belirtmek isteriz.

Bilginiz veya onayınız olmadan sizden kişisel bilgi toplamayacağız.

(Turkeyana) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya kanalları, doğrudan veya yetkili iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı mecralarda ve bunların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen hizmet süreçlerindeki yöntemler vasıtasıyla kanallarında, kişisel verileriniz ilgili mevzuat, sözleşmeler, talepler, ticari teamüller ve dürüstlük kurallarına uygun olarak oluşturulan ve ifa edilen, sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunma imkânına sahip sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmakta ve ifa edilmektedir ve ticari faaliyetlerimiz bu çerçevededir. Bu kapsamda kişisel ve sağlık verileriniz (Turkeyana) veya (Turkeyana) adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yazılı veya elektronik ortamda aşağıdaki yöntemlerle toplanabilecektir;

Elektronik ortamda veya fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

Üyelik veya giriş sırasında web sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

Bizimle iletişime geçmek için web sitelerimizde veya üçüncü şahısların web sitelerinde doldurduğunuz iletişim formları,

Online alışveriş uygulamalarımız, sizi tanımlamak için kullanılan çerezler, mobil uygulamalarımız,

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile firmamıza göndermiş olduğunuz her türlü e-posta, istek, iş emri, faks ve mektuplarınız,

Üyelik programı sürecinin herhangi bir aşamasında şirketimiz adına veri işleyen veya şirketimize destek olan üçüncü kişi şirket(ler)e,

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dahil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Üyelik sözleşmeleri ve diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
Hizmet ağımız ve ilgili danışmanlar ve üçüncü taraflar.

Yukarıda belirtilen yöntemlere uygun olarak, kişisel verileriniz, sizinle bir sözleşme yapılması halinde, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenecektir. Madde 5/2(c)’de yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durum” istisnasına dayalı olarak muvafakat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Turkeyana ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki tüm kişisel verileriniz, bu metni okuduktan sonra açık rıza vermeniz halinde, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Sizinle sözleşmenin kurulmasında veya sözleşmenin devamında, sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz, ayrıca bu açık rızanın sizinle bir sözleşme kurulması veya ürünleri satın almanız için bir ön koşul olmadığını da belirtmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amaçları

(Turkeyana) olarak, kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli olarak sınıflandırılan verileriniz yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, gereken süre kadar saklanabilir. İşlendikleri amaç için veya ilgili kanunda öngörülen süre boyunca, aşağıda detayları belirtilen üçüncü kişilerle, yasal veya hizmete bağlı olarak fiili gerekliliklerin olması halinde paylaşılır/aktarılır. Kişisel verilerinizi her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak ve (Turkeyana) müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden yararlanması, ticari ve pazarlama stratejilerimizi geliştirmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına almak, sizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetler sunmak, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesine öncülük etmek, hizmet faaliyetlerini analiz etmek ve profil oluşturmak, sizin için daha iyi hizmet standartları oluşturmak, (Turkeyana) ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve Yurt Dışına Aktarılması

(Turkeyana), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekillerde paylaşabilecektir: Yeterli tedbirleri almak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla yurt dışında kişisel verilerinizi şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasında iş ilişkisi kurmak amacıyla paylaşabilecektir ve/veya bu amaçla toplantılar yapmak, hizmet, fırsat ve teklifler sunmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, kullandığımız bilgi teknolojileri nedeniyle grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, Türkiye’de veya yurt dışında bulunan sunucularımız ile ve bu sunucu desteğini sağlayan firmalar, fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yerli/yabancı kişi ve kurumlar, (Turkeyana) adına veri işleyen firmalar, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği ve kişisel ihtiyaç duyulan alanlarda destek veren firmalar. hizmet alanında işlenmesi gereken veriler, müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir yükümlülüğün gereği olarak bu verileri talep etmeye yetkili olan, anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ilgili makamlar ile sınırlıdır.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. Maddesinde Sayılan Hakları

(Turkeyana) ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine cevap verecektir:

(Turkeyana)’nın kendileri hakkında kişisel veri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi edinme,

(Turkeyana) tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanuna uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebi halinde; Yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
Kişisel verilerinizin bir kopyasını oluşturmak için.

Yorum ve sorularınız hakkında bize ulaşabilirsiniz.

Turkeyana Clinic Health Tourism Ltd. Sti

BİZE ULAŞIN

E-posta, Telefon, WhatsApp veya +905073025050 numaramıza mesaj atarak bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Kalite

Belgeleri