Uncategorized @tr

What is historical development of health tourism?

What is historical development of health tourism

MEDİKAL KOZMETİK

Sağlık turizminin tarihsel gelişimi nedir?

What is historical development of health tourism

Sağlık turizmi ya da medikal turizm, eski uygarlıklara kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. Eski Yunanlıların terapötik faydaları için kaplıcalara ve mineral banyolarına seyahat ettikleri bilinirken, eski Romalılar tıbbi tedavi aramak için şifa merkezlerine seyahat ederdi. Orta Çağ’da, genellikle yolculuğun kendisinin iyileştirici özelliklere sahip olabileceği inancıyla kutsal yerlere dini hac ziyaretleri yaygındı. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da kaplıca kültürünün yükselişi, zengin Avrupalıların rahatlamak ve iyileşmek için kaplıcalara seyahat etmesiyle sağlık turizmini daha da geliştirdi. 20. yüzyılda sağlık ve ulaşımdaki teknolojik gelişmeler, insanların tıbbi tedaviler için seyahat etmesini kolaylaştırdı ve o zamandan beri sağlık turizmi uygulamaları büyümeye devam etti. Bugün sağlık turizmi, Türkiye, Tayland ve Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede her yıl milyonlarca medikal turisti çeken multi milyar dolarlık bir endüstridir.

Latest News